PL ENPriorytetowym celem firmy Politan jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości w zakresie projektowania, produkcji i konfekcji artykułów gospodarstwa domowego, w tym do kontaktu z żywnością oraz prowadzenie działalności w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego polegającej na eliminowaniu lub ograniczaniu do minimum niekorzystnych wpływów realizowanej produkcji na środowisko. Problematyka ochrony środowiska odgrywa istotną rolę w świadomości Zarządu, dlatego też zajmuje ważne miejsce wśród zadań realizowanych przez firmę i leży w kompetencjach osób w niej zatrudnionych.

pobierz politykę jakościowo-środowiskową