PL EN
Oferty pracy
Młodszy Magazynier nr ref. 05/17/MM 16.05.2017 aplikuj

Miejsce pracy: Czyżowice

 

Zakres obowiązków:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wykonywanie bieżących prac magazynowych, utrzymywanie ładu i porządku w magazynach i przyległych placach, kontrolę stanu technicznego powierzonych urządzeń oraz przyjmowanych surowców i produktów do magazynu. Młodszy Magazynier odpowiadał będzie również za prowadzenie i kontrolę dokumentacji magazynowej.

 

Wymagania:

Poszukujemy osoby odpowiedzialnej i zorganizowanej. Od kandydatów wymagamy posiadania uprawnień do prowadzenia wózków widłowych i wymiany butli LPG, minimum 3 miesięcznego doświadczenia w pracy jako operator wózka widłowego oraz znajomości obsługi komputera.

 

Korzyści ze współpracy:

Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji. Pracę umożliwiającą realizację nowych wyzwań oraz rozwój zawodowy. Gwarantujemy pakiet szkoleń adaptacyjnych,  niezbędne  narzędzia do realizacji   wyznaczonych celów  oraz  partnerską  atmosferę   pracy   w zespole profesjonalistów.

 

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zawarcie w aplikacji poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez firmę Politan Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Rybniku przy ul. Przemysłowej 13 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

Przedstawiciel Handlowy nr ref. 05/17/PHWM 16.05.2017 aplikuj

Miejsce Pracy: woj. warmińsko-mazurskie

 

Wymagania:

Poszukujemy osoby komunikatywnej, nastawionej na realizację celu oraz wysokiej kulturze osobistej. Od kandydata wymagamy wykształcenia co najmniej średniego, minimum rocznego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, prawa jazdy kat. B z praktyką w prowadzeniu pojazdu oraz umiejętności obsługi komputera (pakiet Office). Idealnym kandydatem będzie osoba zaangażowana, odpowiedzialna i samodzielna. Kluczowa są dla nas umiejętność budowania długotrwałych relacji z klientem, negocjowania oraz rozwiązywania problemów. Dodatkowym atutem będą kursy i szkolenia z  zakresu technik sprzedaży i ekspozycji produktów.

 

Zakres obowiązków:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna zarówno za pozyskiwanie nowych klientów na terenie woj. warmińsko-mazurskiego jak i budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z obecnymi klientami. Do zadań Przedstawiciela Handlowego należeć będzie również przeprowadzanie działań promocyjnych, prawidłowa ekspozycją produktów, maksymalizacja sprzedaży a także realizacja wartościowych i asortymentowych planów sprzedaży.

 

Korzyści ze współpracy:

Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji oraz atrakcyjne wynagrodzenie.  Gwarantujemy  pracę  w  gronie profesjonalistów z  wysokiej  jakości  produktem  markowym  o rosnącym znaczeniu na rynku oraz  program szkoleń. Zapewniamy niezbędne narzędzia pracy takie jak: samochód oraz notepad.

 

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zawarcie w aplikacji poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez firmę Politan Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Rybniku przy ul. Przemysłowej 13 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

Przedstawiciel Handlowy nr ref. 05/17/PHPK 08.05.2017 aplikuj

Miejsce Pracy: woj. podkarpackie

 

Wymagania:

Poszukujemy osoby zaangażowanej z profesjonalnym podejściem do powierzonych zadań oraz wysokiej kulturze osobistej. Od kandydata  wymagamy  co  najmniej  średniego  wykształcenia, rocznego doświadczenia
w pracy na stanowisku Przedstawiciel Handlowy, prawa jazdy kat. B z praktyką w prowadzeniu pojazdu oraz umiejętnością obsługi komputera (pakiet Office). Idealnym kandydatem będzie osoba nastawiona na realizację celów, dobrze zorganizowana, samodzielna i odpowiedzialna. Kluczowe są dla nas także umiejętności rozwiązywania problemów, budowania długotrwałych relacji z klientem i negocjowania. Dodatkowym atutem będą kursy i szkolenia z  zakresu technik sprzedaży i ekspozycji produktów.

 

Zakres obowiązków:

Osoba  zatrudniona  na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za  budowanie  i  utrzymywanie dobrych relacji
z obecnymi klientami oraz pozyskiwanie nowych klientów na terenie woj. podkarpackiego. Do zadań Przedstawiciela Handlowego należeć będzie również opieka nad prawidłową ekspozycją produktów, działania promocyjne, maksymalizacja sprzedaży a także realizacja wartościowych i asortymentowych planów sprzedaży.

 

Korzyści ze współpracy:

Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji oraz atrakcyjne wynagrodzenie.  Gwarantujemy  pracę  w  gronie  profesjonalistów  z  wysokiej  jakości  produktem markowym  o rosnącym znaczeniu na rynku oraz  program szkoleń. Zapewniamy niezbędne narzędzia pracy takie jak: samochód oraz notepad.

 

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zawarcie w aplikacji poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez firmę Politan Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Rybniku przy ul. Przemysłowej 13 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

Elektromechanik nr ref. 04/17/EM 07.04.2017 aplikuj

Miejsce pracy: Czyżowice

 

Wymagania:

Poszukujemy osoby z wykształceniem minimum zawodowym, co najmniej 2 letnim doświadczeniem w pracy na podobnym stanowisku oraz uprawnieniami SEP do 1kV (mile widziane pow. 1 kV). Od kandydatów oczekujemy umiejętności czytania schematów elektrycznych, znajomości urządzeń i aparatury elektrycznej, ogólnej wiedzy na temat budowy i eksploatacji maszyn, w tym maszyn przemysłowych, oraz znajomości zagadnień związanych z pneumatyką. Kluczowe są dla nas zdolności analityczne, inicjatywa oraz otwartość na zmiany. Poszukujemy osoby dobrze zorganizowanej, samodzielnej, która potrafi niwelować trudności i proponować nowe rozwiązania.

 

Zakres obowiązków:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna przede wszystkim za usuwanie awarii oraz wykonywanie remontów i przeglądów instalacji elektrycznej. Zadaniem wybranego kandydata będzie również budowa sieci elektrycznej, szaf sterowniczych oraz przezbrajanie maszyn. Do ważnych zadań na stanowisku Elektromechanika należy również przestrzeganie przepisów BHP oraz obowiązujących w zakładzie standardów pracy.

 

Korzyści ze współpracy:

Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji. Pracę umożliwiającą realizację nowych wyzwań, rozwój zawodowy oraz udział w kreowaniu innowacyjnych produktów i rozwiązań. Gwarantujemy pakiet szkoleń adaptacyjnych, niezbędne narzędzia do realizacji wyznaczonych celów oraz partnerską atmosferę pracy w zespole profesjonalistów.

 

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zawarcie w aplikacji poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez firmę Politan Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Rybniku przy ul. Przemysłowej 13 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

Dyrektor Finansowy nr ref. 04/17/DF 07.04.2017 aplikuj

Miejsce pracy: Rybnik

 

Wymagania:

Poszukujemy osoby z wykształceniem wyższym ekonomicznym lub z zakresu finansów, posiadającej minimum trzy lata  doświadczenie na podobnym stanowisku, komunikatywną znajomością języka angielskiego oraz prawem jazdy kat. B. Oczekujemy doświadczenia w zarządzaniu zespołem, dobrej organizacji pracy, umiejętności rozwiązywania problemów oraz otwartości na zmiany. Idealny kandydat to osoba myśląca strategicznie posiadająca umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji, zorientowana na wynik oraz klienta (wewnętrznego i zewnętrznego).

 

Zakres obowiązków:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za planowanie strategiczne, rozwój działu finansowego,   zarządzanie  podległym  zespołem  oraz  tworzenie,  optymalizację i nadzór  nad   procedurami  w zakresie planowania, kontrolingu oraz operacji finansowych i księgowych. Do zadań Dyrektora Finansowego będzie    należała     ocena     finansowa     projektów     inwestycyjnych    oraz    wsparcie    biznesowe   Zarządu    w podejmowaniu decyzji strategicznych i operacyjnych.

 

Korzyści ze współpracy:

Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji. Pracę umożliwiającą realizację nowych wyzwań, rozwój zawodowy oraz udział w kreowaniu innowacyjnych produktów. Gwarantujemy pakiet szkoleń adaptacyjnych, niezbędne narzędzia do realizacji wyznaczonych celów oraz partnerską atmosferę pracy w zespole profesjonalistów.

 

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.


Prosimy o zawarcie w aplikacji poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez firmę Politan Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Rybniku przy ul. Przemysłowej 13 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

Dyrektor Marketingu nr ref. 04/17/DM 04.04.2017 aplikuj

Miejsce pracy: Rybnik

 

Wymagania:

Poszukujemy osoby z wykształceniem ekonomicznym z zakresu marketingu, posiadającej minimum pięcioletnie doświadczenie na podobnym stanowisku, komunikatywną znajomość języka angielskiego oraz prawo jazdy kat. B. Oczekujemy doświadczenia w zarządzaniu zespołem, umiejętności rozwiązywania problemów oraz otwartości na zmiany. Idealny kandydat to osoba myśląca strategicznie i zorientowana na wynik.

 

Zakres obowiązków:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za planowanie, przygotowanie i wykonanie budżetu marketingowego, prowadzenie działań promocyjno – reklamowych oraz współpracę z agencjami reklamowymi. Do zadań Dyrektora Marketingu będzie należało także zarządzanie podległym zespołem specjalistów i Brand Managerów.

 

Korzyści ze współpracy:

Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji. Pracę umożliwiającą realizację nowych wyzwań, rozwój zawodowy oraz udział w kreowaniu innowacyjnych produktów. Gwarantujemy pakiet szkoleń adaptacyjnych, niezbędne narzędzia do realizacji wyznaczonych celów oraz partnerską atmosferę pracy w zespole profesjonalistów.

 

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.


Prosimy o zawarcie w aplikacji poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez firmę Politan Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Rybniku przy ul. Przemysłowej 13 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

Młodszy operator maszyn i urządzeń, konfekcjoner nr ref. 02/17/OP 17.02.2017 aplikuj

Miejsce pracy: Czyżowice

 

Zakres obowiązków:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obsługę maszyn i urządzeń, konfekcjonowanie   wyrobów,   realizację   zleconych   planów    produkcyjnych   oraz   zapewnienie  technicznej i jakościowej zgodności produktów z dokumentacją.


Wymagania:

Poszukujemy osoby samodzielnej, zorganizowanej i sumiennej. Wymagamy min. zawodowego wykształcenia, dyspozycyjności do pracy zmianowej oraz umiejętności pracy w zespole. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

 

Korzyści ze współpracy:

Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji. Pracę umożliwiającą doskonalenie kwalifikacji zawodowych, niezbędne narzędzia pracy oraz partnerską atmosferę pracy.

 

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zawarcie w aplikacji poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez firmę Politan Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Rybniku przy ul. Przemysłowej 13 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

Menedżer Działu Techniczno-Konstrukcyjnego nr ref. 11/16/MDKT 02.02.2017 aplikuj

Miejsce pracy: Czyżowice

 

Wymagania:

Poszukujemy osoby z wykształceniem wyższym menedżerskim lub z zakresu zarządzania produkcją, co najmniej 2 letnim doświadczeniem na podobnym stanowisku lub 5 letnim na stanowisku menadżerskim oraz komunikatywną znajomością języka angielskiego. Idealny kandydat to osoba myśląca strategicznie, dobrze zorganizowana, posiadająca zdolności analityczne, nastawiona na współpracę, rozwój oraz budowanie sieci kontaktów. Ważną kompetencją na tym stanowisku jest również umiejętność rozwiązywania problemów
i kierowania zespołem.

 

 

Zakres obowiązków:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna przede wszystkim za zarządzanie procesami tworzenia
i budowy nowych technik wytwarzania, konstrukcji maszyn i urządzeń, wzornictwa przemysłowego oraz BHP. Do zadań Menedżera Działu Konstrukcyjno-Technicznego należy również zarządzanie podległą strukturą pracowniczą w zakresie określania zakresu obowiązków, wyznaczania i kaskadowania celów, oceny realizacji KPI oraz dbania o rozwój zawodowy. Ważnym zadaniem na tym stanowisku jest wdrażanie strategii ogólnofirmowej w podległym dziale, tworzenie  procesów biznesowych i dokumentacji oraz planowanie działań inwestycyjnych.

 

Korzyści ze współpracy:

Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji. Pracę umożliwiającą realizację nowych wyzwań oraz  rozwój zawodowy. Gwarantujemy pakiet szkoleń adaptacyjnych, niezbędne narzędzia do realizacji wyznaczonych celów oraz partnerską atmosferę pracy
w zespole profesjonalistów.

 

 

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zawarcie w aplikacji poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez firmę Politan Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Rybniku przy ul. Przemysłowej 13 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”